>
 

 

 

Leo-Henry vaknar tidigt. Stickan tar som vanligt morgonblodprovet med Burke och Mätan 7,2 säger Mätan. Bra säger Leo-Hery.

Anna och Anica vaknar också.

I dag är det Lucia så barnen bestämmer att de skall gå till sjukhuset och Lussa för Jultomten.

Det samlar i hopp sina kamrater och går sjungande till sjukhuset. Det är inte svårt att hitta Jultomten. Han gråter när de sjunger för honom. När de andra går hem stannar

Leo-Henry kvar.

Gästboken