I dag är det första advent

och Leo-Henry

tänder vårt ljus.

Den 1 december börjar vår saga.

Under sagan finns varje dag

tre packet med pussel.

Det största är lättast det mellersta lite

svårare och det minsta svårast.

Sedan har Leo-Henry en gästbok som

vi gärna vill att ni skriver i.

( min belöning enda belöning för allt mitt jobb)

 

Gästboken