Sen utan att Jultomten fattar springer han fram och sticker Jultomten i fingen. Burke och Mätan är genast med och vipps så har de tagit ett blodsocker prov.

De väntar med spänning på Mätans resultat. I bland kan 5 sek vara jättelånga. HI svarar Mätan. Vad betyder det frågar en rädd Jultomte? Att du har jättehögt blodsocker

svarar  Leo-Henry.

Gästboken